Cysylltwyr Cymunedol

Mae Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio ledled yr ardal, a’u nod yw ailgysylltu pobl â’u cymunedau unwaith eto. Mae Cysylltydd Cymunedol hefyd yn gweithio gyda nifer o grwpiau a sefydliadau i helpu pobl i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau a all helpu i wella eu lles

 

Mae Cysylltydd Cymunedol yn anelu i helpu i bobl:

 

  • Gadw mor annibynnol â phosibl

  • Gwella’u hymdeimlad o les

  • Teimlo’n llai unig ac ynysig yn gymdeithasol, a

  • Theimlo’n rhan o’u cymuned

 

Os hoffech siarad â cysylltydd Cymunedol yn eich ardal chi, defnyddiwch y pwyntiau bwled isod i gysylltu â cysylltydd Cymunedol yn eich ardal chi