Telerau Defnyddio

 

Ymwelwyr i ffrindimi.co.uk (y wefan yma) Rhoddir caniatâd i fynediad cyhoeddedig deunyddiau (cynnwys) yn amodol ar y telerau hyn. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnydd.

 

Er y gellir gweld, lawrlwytho a defnyddio at ddibenion personol ac anfasnachol (ee ymchwil breifat, astudiaeth neu fewnol defnyddio); Ni ddylai ymwelwyr atgynhyrchu nac ail-gyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan yma heb ganiatâd perchennog y wefan / hawlfraint.

 

Mae delweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y safle hwn yn eiddo i Ffrind i Mi neu drydydd parti. Ni rhaid defnyddio'r rhain heb sicrhau caniatâd perchennog yr hawlfraint.

 

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n berthnasol i'r wefan yma'n perthyn i Ffrind i Mi a lle bo'n berthnasol, thrydydd partion cysylltiedig.

 

Gwybodaeth personol

 

Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy gwirfodd ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno'r mewngofnodi / cofrestru wybodaeth, ffurflen adborth, holiaduron ac ati), y wybodaeth a gyflwynwyd yn cael ei defnyddio'n unig i ymateb i'ch ymholiadau ac i'r diben y'i bwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr gyda thrydydd partïon.

 

Diogelu feirws

 

Rydym wedi profi ac yn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ar y wefan hon yn rhydd firws. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth-firws ar bob deunydd llwytho i lawr oddi ar y rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad na niwed i'ch data na'ch system gyfrifiadur a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

 

Ymwadiad

 

Cymerwyd gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir ac yn gyfredol. Serch hynny, darperir cynnwys er gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich menter eich hun. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw ddifrod neu golledion o ganlyniad i unrhyw weithred neu anweithred sy'n deillio o ddefnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

 

Gwefannau allanol

 

Ffrind nid i Mi yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o ran cynnwys neu o ran canlyniadau dilyn unrhyw gyngor ar wefannau o'r fath. Ni ddylid derbyn rhestr fel ardystiad o unrhyw fath.

 

Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig neu newid y cyfeiriad gwefan. Ffrind i Mi yn cadw'r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

 

 

 

Diweddarwyd Ionawr 2017

English (UK) | Cymraeg