Polisi Preifatrwydd

Mae polisi preifatrwydd yn hysbysu holl ymwelwyr y Ffrind i Mi / Ffrind of Mine wefan pa wybodaeth Ffrind i Mi yn casglu ac yn beth Ffrind i Mi yn ei wneud â'r wybodaeth honno. Yn syml iawn: mae hwn yn esboniad byr o'r hyn Ffrind i Mi yn ei wneud i arsylwi ar ymwelwyr ar y wefan hon.

 

Gwybodaeth personol

 

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle. Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy gwirfodd ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron); mae'r wybodaeth a gyflwynir yn cael ei defnyddio'n unig i ymateb i'ch ymholiadau ac i'r diben y'i bwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr gwe gyda thrydydd partïon.

 

Gwefannau allanol

 

Nid yw'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i gysylltiadau allanol; casglu gwybodaeth gan safleoedd o'r fath yn amodol ar bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol a defnyddio gwefannau o'r fath yn ôl eich disgresiwn.

 

 

Diweddarwyd Ionawr 2017

English (UK) | Cymraeg