Storïau Pobl

"Mae cynlluniau cyfeillio yn hynod o bwysig i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymysg pobl hŷn. Nod gwasanaethau cyfeillio a gynigir fel arfer gan wirfoddolwyr, yw lleihau arwahanrwydd cymdeithasol, yn ogystal ag atal neu leihau unigrwydd ac iselder ysbryd." - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys straeon pobl. Mae unigolion a siaradodd â ni wedi dweud eu bod wedi teimlo unigrwydd ac arwahanrwydd ar ryw adeg yn eu bywydau. Mae yna hefyd ffilmiau byr gan eraill sydd â diddordeb yn y mater hwn sy'n ehangu. Cliciwch ar y lluniau isod i wrando ar yr hyn y maent wedi'i ddweud; i gael gwybod beth yw eu barn ar fanteision bod yn gyfaill, a'r hyn y gallai fod angen i ni ei wneud fel cymdeithas i ailgysylltu pobl â'u cymunedau.

Sarah Adams - “Gallaf deimlo mor unig hyd yn oed mewn mannau sydd yn llawn pobl" " – Mam a gollodd ei mab mewn brwydr.