Gwirfoddoli gyda Ffrind i Mi

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ac yn gwerthfawrogi'r gwahaniaeth y gall gwirfoddolwyr ei wneud i'n gwasanaeth. Byddem yn falch iawn i'ch croesawu fel gwirfoddolwr gyda Ffrind i Mi. Mae diogelwch a lles y bobl yr ydym yn eu cefnogi yn hollbwysig. Oherwydd hyn mae angen cael rheolau a phrotocolau clir iawn ar gyfer gwirfoddoli yn y Bwrdd Iechyd, yr ydym yn gofyn i chi lynu atynt pan fyddwch yn cofrestru gyda ni. Fe gewch ar y dudalen adnoddau y Llawlyfr i Wirfoddolwyr a'r Polisi Gwirfoddoli sy'n esbonio'r pethau sydd angen i chi ei wybod am wirfoddoli gyda ni.

Fel gwirfoddolwr rydych yn ymuno â thîm o bobl o bob cefndir, sy'n cyfrannu nid yn unig llawer o amser, ond sy'n dod â sgiliau, gwybodaeth ac unigoliaeth i'r Bwrdd Iechyd o fewn yr ysbytai ac yn y gymuned. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y rhinweddau fel dibynadwyedd, synnwyr cyffredin a hyblygrwydd, ac yn gwerthfawrogi'n ddiffuant y cyfraniad sylweddol y  mae'r fath dîm o bobl arbennig yn ei wneud i'n sefydliad. Rydym yn edrych ymlaen at bartneriaeth gwaith hir a hapus gyda chi.

Hyfforddiant Gwirfoddoli Dyddiadau:

​-